• Luôn cập nhật các phương pháp quản lý quốc tế hiện đại nhằm xây dựng tốt hệ thống kiểm soát chất lượng, chúng tôi đã vinh dự đạt được chứng nhận HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Các nguyên tắc chung về Vệ sinh thực phẩm và Hệ thống phân tích mối nguy - Điểm kiểm soát tới hạn) cũng như chứng nhận theo Hệ thống tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
  • Đây là hệ thống tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Theo tiêu chuẩn này, sản phẩm phải đạt được các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng - an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng từ nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến tay người tiêu dùng.
  • Các chứng chỉ HACCP và ISO 22000:2018 do Công ty TUV Rheinland – CHLB Đức chứng nhận – Đây là 1 trong những tập đoàn hàng đầu về chứng nhận Hệ thống tiêu chuẩn trên thế giới - www.tuv.com
  • Nhiều năm liên tiếp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao, Hàng Việt Nam chất lượng cao Chuẩn Hội Nhập, cùng với chứng nhận HACCP, ISO 22000, Minh Châu đã khẳng định được cam kết về chất lượng sản phẩm toàn diện, sẵn sàng cho mục tiêu hội nhập và phát triển bền vững.