144/1C đường Âu Cơ, xã Mỹ Thạnh An, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

(+84) 0275 - 3822956

(+84) 0275 - 3829055